PHAM NGHIA FOOD – Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày đăng Hạn nộp HS
GIÁM SÁT KINH DOANH – KÊNH MT 01 15/03/2021 Liên tục
NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG KÊNH GT (Nam) >10 15/03/2021 Liên tục
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT 01 15/03/2021 Liên tục
TỔ PHÓ SẢN XUẤT (Nam) 03 15/03/2021 Liên tục
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT 50 15/03/2021 Liên tục
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Nam) 01 15/03/2021 Liên tục
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Nam) 01 15/03/2021 Liên tục