PHAM NGHIA FOOD – Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày đăng Hạn nộp hồ sơ
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ SẢN XUẤT 02 09/2021 Liên tục
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG 01 10/2021 Liên tục
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT – NAM 01 09/2021 Liên tục
PHÓ PHÒNG CHẤT LƯỢNG 01 10/2021 Liên tục
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT – NAM  50 09/2021 Liên tục