• Chả cá thát lát tươi với 99,9% thịt cá thát lát - đảm bảo dai ngon chuẩn vị!

PHAM NGHIA FOOD’S COMMITMENT

3 REASONS TO USE PHAM NGHIA FOOD’S PRODUCT

packing specifications

Net weight

500

gram

    Type your info
    We Will Contact