PHAM NGHIA FOOD – Cá Điêu Hồng Ướp Tiêu2023-06-27T11:05:12+07:00

PHẠM NGHĨA CAM KẾT

3 LÝ DO ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

các quy cách đóng gói

Khối lượng tịnh

250

gram

Khối lượng tịnh

1000

gram

Khối lượng tịnh

200

gram

Go to Top