Hoạt động2022-08-17T14:03:12+07:00

Truyền thông nói về Phạm Nghĩa Food

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động xã hội

Hoạt động nội bộ

Sản phẩm của Phạm Nghĩa khơi cảm hứng ẩm thực cho 5,000+ bà nội trợ mỗi ngày.

Phạm Nghĩa Food hân hạnh phục vụ 400,000+ bữa ăn mỗi năm

Go to Top