PHAM NGHIA FOOD – Chả Viên Thát Lát Bắp2022-08-20T09:38:11+07:00
  • Pham Nghia Food Chả Viên Thát Lát Bắp

PHẠM NGHĨA CAM KẾT

3 LÝ DO ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

các quy cách đóng gói

Khối lượng tịnh

200

gram

Go to Top