PHAM NGHIA FOOD – Chả Lụa Cá Thát Lát2022-08-20T09:55:30+07:00
  • Pham Nghia Food Chả Lụa Cá Thát Lát

PHẠM NGHĨA CAM KẾT

3 LÝ DO ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

các quy cách đóng gói

Khối lượng tịnh

200

gram

Go to Top